Help ik heb een klacht

Wat te doen als u niet tevreden bent?

Vraag om een verhelderend gesprek met uw tandarts. Meestal lost dit al veel op. U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt of wat u dwars zit. De tandarts kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de tandarts belangrijk te weten, dat u een probleem heeft. U kunt dan samen zoeken naar een oplossing. Wij zijn aangesloten bij de KNMT klachtenregeling.

Als u er samen niet uitkomt of u wilt uw klacht met een onafhankelijke partij bespreken, kunt u telefonisch informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), telefoonnummer 0900 2025012, € 0,90 per gesprek. Het TIP is opgericht door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). De TIP-medewerker kan met u meedenken hoe u het beste met uw tandarts in gesprek kunt gaan en geeft u hiervoor tips en handvatten.

KNMT Klachtenservice

Wij zijn aangesloten bij de KNMT Klachtenservice. Deze klachtenregeling is goedgekeurd door de Consumentenbond en voldoet uiteraard 100% aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).

Lees meer over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg

Indien het gesprek met uw tandarts onverhoopt niet heeft geleid tot een oplossing bieden wij u via de KNMT Klachtenservice kosteloos een klachtenfunctionaris aan. Die zal bemiddelen tussen u en de tandarts als dat nodig is en helpt u gedurende het hele klachtenproces. Als uw klacht niet wordt opgelost met de hulp van de klachtenfunctionaris, dan kunt u uw klachten laten beoordelen door de Geschilleninstantie Mondzorg. Die instantie kan uitspraken doen over een schadevergoeding.

Lees meer over de KNMT Klachtenservice: www.allesoverhetgebit.nl